Skip to main content

Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for digit.ntnu.no 


Alle skal ha like muligheter til å bruke digit.ntnu.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere. 


Denne erklæringen gjelder ikke hoved-domenet eller andre sub-domener av ntnu.no 


Status:


Oppdatert 20. januar 2020:  
Vi er klar over at noen deler av systemet ikke er fullt tilgjengelige for alle og har noen utfordringer, som: 


    • Noen av fargekontrastene møter ikke anbefaling 
    • Det er noen områder hvor det ikke er mulig å navigere til med tastatur 
    • Det er begrenset bruk av kursiv  
    • Verktøytips er ikke aktivert for alt innhold 


NTNU Drive og Sikt er ansvarlige for digit.ntnu.no. Vi følger retningslinjene til Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). 


Vi plikter å 


    • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted 
    • Se til at nettstedet når opp til kravene for nivå AA i WCAG 2.0 (w3.org) 
    • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1 
    • Følge likestillings- og diskrimineringsloven 
    • Følge forskrift om universell utforming av IKT 
    • Inkludere universell utforming i valget av utvidelser og oppgraderinger av plattformen. 


Tilgjengelighetsprinsippene vi følger
 


    • Jevnlige arbeidsøkter for å avdekke og rette opp WCAG-feil. 
    • Vi har et klart og tydelig språk. 
    • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere. 
    • Du kan forstørre teksten i nettleseren din. 
    • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker. 
    • Alle bilder har alt-tagg. 


  Status for digit.ntnu.no 


    • XX av 100 prosent. (01.03.2020)
 


  Dette jobber vi med 


    • Vi ser på rutiner for å synstolke levende bilder slik at svaksynte og blinde får tilgang til innholdet som ikke blir formidlet gjennom tale. Selv om forskriften ikke stiller krav til synstolking av video, er det flere suksesskriterier i WCAG 2.0 som er relevante. 


Si ifra om manglende tilgjengelighet 


     • Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold? 
     • Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: andreas.krokan@ntnu.no 


Er det noe du ikke klarer å lese på digit.ntnu.no? 
Kontakt oss for å få tilsendt innhold i et annet format. Du kan selv velge hvordan du ønskerinnholdet. Eksempler på dette kan være universelt utformede PDF-er, Word-filer eller print på papir. 


Tips og triks:
Tekststørrelse: 


    • Hold inne Ctrl og tast + (pluss) for å zoome inn. 
    • Hold inne Ctrl og tast - (minus) for å zoome ut. 
    • Hold inne Ctrl og tast 0 (null) for å gå tilbake til start.
 


  På Mac må du bruke Command-tasten istedenfor Ctrl. 


Skjermleser:


    • En skjermleser er et dataprogram som presenterer det visuelle på en skjerm over til en leselist eller syntetisk tale. 
    • Få mer informasjon om skjermlesere på Blindeforbundets nettsider (blindeforbundet.no). 


Verktøy og sider om tilgjengelighet 


    • BBC har gode nettsider om hvordan du enkelt kan tilpasse nettleseren din basert på hvilke utfordringer du har (bbc.co.uk). Nettsidene er kun på engelsk. 
    • Forskrift om universell utforming av IKT (Difi). 
    • Tilrettelegging av studiehverdagen ved OsloMet (student.hioa.no). 
    • Tilrettelegging og HMS for ansatte (tilsatte.hioa.no). 


For innhold på engelsk: 


    • Read the Words – en gratis nettjeneste som konverterer tekst til tale (readthewords.com). 
    • WebbIE – et gratis program som gjør det lettere for blinde å svaksynte å bruke nettet (webbie.org.uk).