Skip to main content

Kompetanseprogram for studiekonsulenter ved NTNU


NTNU

Studenter og ansatte er avhengig av gode administrative tjenester. De ønsker å bli møtt av et menneske som både forstår det problemet de har, og som kan bidra til å løse det. Som studiekonsulent er du et slikt menneske. Du skal kunne hjelpe studenter og ansatte innenfor en stor bredde av oppgaver og spørsmål.

Gjennom dette kurset vil du få en tydeligere forståelse av hva som er forventet av deg i rollen som studiekonsulent og få kompetanse som støtter deg i å møte disse forventningene og arbeidsoppgavene.

I kurset vil du lære om:

 • Hva studiekonsulentfunksjonen innebærer ved NTNU
 • Hvordan du kan møte og hjelpe studentene
 • Hvordan dine administrative oppgaver er en støtte for studieprogrammene
 • Hvordan du best kan fylle rollen som offentlig saksbehandler
 • For at du skal best mulig utbytte av kurset er det viktig at du tar deg tid til å gjennom føre de oppgavene du møter underveis. Det er når du kobler innholdet i disse modulene til dine arbeidsoppgaver og de forventningene som stilles ved din enhet at du vil få det største læringsutbytte.

  Dette kurset inngår som den digitale komponenten av et større kompetanseprogram for NTNUs nye studiekonsulenter. Størst utbytte av kurset får du derfor hvis du også deltar på de fysiske heldagssamlingene og øvrige møteplassene for deltakere.

  Kurset passer for nye studiekonsulenter, det vil si administrativt ansatte som både jobber med direkte studentkontakt og som også har administrative oppgaver knyttet til et eller flere studieprogram.

  Du kan begynne på kurset når som helst.

  Enroll