Skip to main content

UNI Video for læring


NTNU

Velkommen til nettkurs om hvordan du kan lage videoer selv til bruk i egen undervisning

Bruk av videoer kan være nyttig i undervisningssituasjoner der du er fysisk sammen med studenter (forelesninger, øvinger, laboratorieforsøk ol.). Videoene kan også være nyttige mellom slike samlinger, både for å forberede studentene og for å vise faglig innhold der film/video er et bedre medium enn for eksempel en trykt tekst.

De fleste underviser vil kunne benytte seg av videoer andre har laget. Tilgangen til egnede videoer blir stadig bedre og lett tilgjengelig via f. eks. YouTube. Mange opplever likevel at slike videoer ikke dekker behovet godt nok.

Teknologi til å lage egne videoer har nå blitt lett tilgjengelig for de fleste, både med tanke på pris og brukervennlighet. Samtidig blir forskning og utvikling av pedagogisk bruk av videoer i undervisning godt formidlet.

I kurset lærer du om:

  • Hvorfor videoer kan være nyttig i undervisning, basert på forskning og erfaring
  • Hvordan du kan lage videoer, enten helt på egenhånd eller med begrenset hjelp av andre
  • Hva du trenger av utstyr til lyd og bildeopptak (mikrofoner og kameraer) og hvordan du kan redigere og publisere videoene

Kurset er gratis og åpent for alle. Du kan begynne når som helst og bruke den tiden du ønsker. Kurset har en varighet på 20 timer. Ved kursslutt kan du få utstedt et kursbevis dersom du har gjennomført og bestått alle arbeidskravene.

Forkunnskaper

Ingen.

Kursansvarlig

Alex Strømme

Alex. Strømme

Alex. Strømme dosent ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Han er biolog og naturfagdidaktiker og har arbeidet mye med universitetspedagogikk og forsket på og undervist i lærerutdanning.

Om kurstilbyder

NTNU DRIVE

NTNU DRIVE støtter studenter, undervisere, instituttledere og studieprogramledere som vil utvikle digitale kompetanser på flere måter. Vi tilbyr helt og delvis nettbaserte kurs og utviklingsstøtte gjennom NTNU IKU. Vi gir teknisk-pedagogisk støtte til produksjon av nettbaserte kurs og emner gjennom NTNU MOOC. Vi hjelper undervisere som vil pilotere nye digitale tjenester gjennom NTNU BETA.

Ler mer om NTNU DRIVE her.

Enroll