Skip to main content

Introduksjon til forskningsmetode


NTNU

Om kurset

Velkommen til denne utprøvingen av et nettbasert kurs som gir en innføring i forskningsdesign og forskningsmetoder. Kurset er et supplement til emnet SOS6516 Forskningsdesign og forskningsmetode» (7,5 sp), og samtidig en ressurs som alle studenter kan bruke etter behov, også de som ikke ønsker å ta dette emnet.

Vi gjør en utprøving av kurset, også kalt for «pilotering» eller «pilot». Dette betyr at vi tester ut kurset og skaffer oss brukererfaringer om hva som er bra og hva som kan forbedres. Piloteringen vil foregå høstsemesteret 2020. I denne perioden kan det bli gjort endringer og lagt ut nytt faglig innhold. Kurset er under løpende utvikling.

For å få til dette, trenger vi tilbakemeldinger og innspill fra dere som bruker denne ressursen. Vi ønsker at du bruker de digitale læringsressursene og gir oss tilbakemeldinger på hva du synes om dem. For eksempel, er det for mye tekst, og er instruksjonsvideoene forståelige? Du kan også gi tilbakemelding på epost til arild.blekesaune@ntnu.no

Enroll