Skip to main content

UNI Smart læring


NTNU
Enrollment is Closed

Velkommen til UNI Smart læring

Kurset ligger åpent tilgjengelig etter at det ble kjørt med undervisere som et blended learning tilbud. Du har altså tilgang til innholdet, men det er ikke oppdatert og det er ingen aktive undervisere etter kursslutt i 2020. Allikevel kan det være at du finner kurset interessant for deg.

Kurset er en møteplass hvor du kan utvikle både digitale ferdigheter som kan være nyttige for deg i din undervisning, og kunnskaper som knytter forskning til disse ferdighetene. Du kan ta kurset individuelt i det tempoet du selv ønsker og når du ønsker, men vi anbefaler at du tar kurset sammen med kolleger.

I møtet med undervisere som er opptatt av det samme som deg selv vil du kanskje finne noen å samarbeide med. Det gir deg muligheten til å diskutere teknologiske, pedagogiske og faglige utfordringer mens du prøver ut nye undervisningsmetoder i dine emner.

Kurset er modulbasert og hver modul består av tre deler: Kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Første del handler om kunnskapsgrunnlaget for temaet i modulen (jf. Smart læring (Krokan, 2012), andre del gir ferdighetstrening i bruk av digitale tjenester og tredje del gir anledning til å reflektere over holdninger til digitalisering av utdanningsområdet.

Vi anslår tidsbruken i hver modul til 3-4 timer. Det omfatter å lese tekstene og se videoene. I tillegg kommer den tiden du bruker på å følge lenkene til ytterligere informasjon i tekstene. Hvor mye tid du bruker på oppgavene i kurset, er imidlertid avhengig av din digitale kompetanse og hvor mye arbeid du legger i oppgavene.

Forkunnskaper

Kurset passer for universitets- og høgskolesektoren og bygger på pedagogisk basiskompetanse. Kurset er tilrettelagt for NTNUs programvarepakke, og forutsetter at du er kjent med generell bruk av datamaskiner.

Kontaktperson

Bilde av Magnus Sandberg

Magnus Sandberg

Magnus er stipendiat ved Institutt for lærerutdanning (NTNU) og har bakgrunn som lærer i skolen. Magnus forsker på dataspill og læring. Han er spesielt interessert i at sosiale medier og mangfoldet av delings- og samarbeidsfunksjonalitet skal inngå i en helhetlig forståelse av hva læring og kompetanse er.

Her kan du følge Magnus på Twitter

Om kurstilbyder

NTNU DRIVE

NTNU DRIVE støtter undervisere, instituttledere og studieprogramledere som vil utvikle digitale kompetanser på flere måter. Vi tilbyr delvis nettbaserte kurs og utviklingsstøtte gjennom NTNU IKU. Vi gir teknisk-pedagogisk støtte til produksjon av nettbaserte kurs og emner gjennom NTNU MOOC. Vi hjelper undervisere som vil pilotere nye digitale tjenester gjennom NTNU BETA.

Ler mer om NTNU DRIVE her.

  1. Course Number

    SU-ILU
  2. Classes Start

    Åpent, selv-organisert
  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    5