Skip to main content

UNI Oppmerksomhet


NTNU

Velkommen til kurs i Oppmerksomhet

Dette kurset driftes ikke lenger av undervisere, men du kan fremdeles arbeide med kursinnholdet.

Å være til stede der du fysisk oppholder deg og rette oppmerksomheten mot det som er viktig der og da, er noe av det viktigste du kan gjøre, både for deg selv og andre mennesker. Da får du ting gjort, du unngår for mye stress, og andre mennesker opplever at de betyr noe for deg.

Det er ikke lett å styre oppmerksomheten sin i en teknologidrevet hverdag, hvor multitasking, et stadig behov for å skifte fokus fra en oppgave til en annen, er nødvendig. I dette kurset lærer du om multitasking og hvordan det påvirker deg, ditt arbeid og dine relasjoner til andre mennesker sett fra forskningens ståsted. Du inviteres også til å stille spørsmål ved din egen bruk av tid og oppmerksomhet.

Den kunnskapen du utvikler, kan du bruke til å gjøre deg og andre mennesker mer bevisst på hvordan teknologien styrer oss, både i jobb og private sammenhenger. Slik kan du foreta klokere valg i fremtiden.

I kurset lærer du om:

 • hjernens utvikling og hvilke konsekvenser det har for undervisning og læring
 • multitasking og hvordan det påvirker læring  og sosiale relasjoner
 • effektiv tidsbruk i undervisnings-, arbeids- og læringsprosesser
 • oppmerksom tilstedeværelse i undervisning, arbeids- og læreprosesser

I kurset møter du andre deltakere som er interessert i denne tematikken. Det gir deg muligheten til å diskutere og utveksle erfaringer.

Hva sier deltakerne som har tatt kurset?

“Dette har vært en lærerik modul, som har gjort meg bevisst på mitt eget bruk av medier. Jeg har alltid trodd at jeg var restriktiv og bevisst på hvordan jeg brukte medieteknologi, men vi bruker nok teknologi mer enn vi selv tror, og teknologien sniker seg inn i mange av livets områder. Samtidig beveger jeg meg forskningsmessig mot anvendelse av kontemplative metoder.”

"Jeg synes denne modulen var veldig nyttig, for min egen del - og jeg tenker at det kan være viktig å gjøre studentene oppmerksomme på dette med multitasking og oppmerksomhet. Det kan kanskje flettes inn som en liten bolk i en forelesning ved oppstart i semesteret.”

“I kurset Oppmerksomhet er det interessant å lære om elevenes nettvaner og også erfare nettbruken til egne studenter. Dette har økt min bevissthet, og jeg tenker at det er viktig at elever og studenter gjøres oppmerksom på konsekvenser av nettbruk og multitasking.”

Kurset er gratis og åpent for alle. Du kan begynne når som helst og bruke den tiden du ønsker. Kurset har en varighet på 20 timer. Ved kursslutt kan du få utstedt et kursbevis dersom du har gjennomført og bestått alle arbeidskravene.

Forkunnskaper

Kurset passer for deltakere i skole-, universitets- og høgskolesektoren og alle andre som er interessert i hva teknologien gjør med vår tid og oppmerksomhet.

Kursansvarlig

Course Staff Image #1

Inger Langseth

Inger Langseth  er dosent i fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun arbeider spesielt med digitalisering av undervisning og læring og leder NTNUs Program for digitalisering av utdanningsområdet, NTNU Drive.

Om kurstilbyder

NTNU DRIVE

NTNU DRIVE støtter studenter, undervisere, instituttledere og studieprogramledere som vil utvikle digital kompetanse på flere måter. Vi tilbyr åpne egenproduserte nettbaserte kurs og hjelper undervisere som vil utvikle egne kurs og emner på nett (NTNU MOOC). Vi støtter også fagmiljø som vil utvikle sin digitale kompetanse (NTNU IKU) og legger til rette for at undervisere som vil pilotere nye digitale tjenester, får den støtten de trenger til det (NTNU BETA).

Les mer om NTNU DRIVE  her.

 1. Course Number

  SU-ILU
 2. Classes Start

  Åpent, selv-organisert
 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  20 timer
Enroll