Skip to main content

UNI Akademisk skriving


NTNU

Velkommen til kurs i Akademisk skriving

Dette kurset er åpent for alle. Du kan arbeide med kursinnholdet frem til desember 2022.

Gode skrivere når ut med sitt budskap. De opplever å bli lest og verdsatt, og de får tilbakemeldinger som gjør det mulig å videreutvikle tankene sine. Det gir selvtillit og mot til å tenke nytt og kreativt.

Du er ikke født med evnen til å skrive godt, men du kan lære det og gevinsten er stor. I akademia er det klare krav til hvordan du formidler din forskning og dine erfaringer på en vitenskapelig måte. I dette kurset får du hjelp av professor Torlaug Løkensgard Hoel, en erfaren akademisk forfatter. Hun forteller deg hvordan du kan tenke når du skriver akademisk og hjelper deg til å se hvilke strukturer som ligger til grunn for oppbyggingen av en akademisk tekst. Du får også vite hvilke fallgruver andre har gått i, slik at du kan unngå dem.

Kompetanse i akademisk skriving gjør veien til gode eksamensresultater og vitenskapelige publiseringer kortere. For undervisere som veileder studenter, vil kurset være til hjelp i å utforme tilbakemeldinger som kan føre til økt læring.

I kurset lærer du om:

 • akademisk skriving ved bruk av IMRoD-strukturen
 • digitale tjenester for samskriving og referansesystem
 • ulike faser og utfordringer i skriveprosessen
 • å veilede andre i skriveprosessen

I kurset møter du andre deltakere som er interessert i denne tematikken. Det gir deg muligheten til å dele tekster, spørre om råd og utveksle erfaringer i arbeidet med teksten din. Kurset er gratis og åpent for alle. Du kan begynne når som helst og bruke den tiden du ønsker. Kurset har en varighet på 5 timer, hvor arbeid med akademiske tekster i forbindelse med kurset ikke er medregnet. Ved kursslutt kan du få utstedt et kursbevis dersom du har gjennomført og bestått alle arbeidskravene.

Forkunnskaper

Kurset passer for studenter og undervisere i universitets- og høgskolesektoren og alle som er interessert i akademisk skriving. Kurset bygger på kompetanse i norsk fra videregående skole.

Kursansvarlig

Course Staff Image #1

Inger Langseth

Inger Langseth  er dosent i fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun arbeider spesielt med digitalisering av undervisning og læring og leder NTNUs Program for digitalisering av utdanningsområdet, NTNU Drive.

Kursutviklere

Course Staff Image #2

Torlaug Løkensgard Hoel

Det faglige innholdet i kurset er basert på  Torlaug Løkensgard Hoels  arbeid. Hun er professor emeritus i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning (NTNU). Hun har forsket på skriving og undervist og veiledet studenter og forelesere i akademisk skriving i en årrekke.

Om kurstilbyder

NTNU DRIVE

NTNU DRIVE støtter studenter, undervisere, instituttledere og studieprogramledere som vil utvikle digital kompetanse på flere måter. Vi tilbyr åpne egenproduserte nettbaserte kurs og hjelper undervisere som vil utvikle egne kurs og emner på nett (NTNU MOOC). Vi støtter også fagmiljø som vil utvikle sin digitale kompetanse (NTNU IKU) og legger til rette for at undervisere som vil pilotere nye digitale tjenester, får den støtten de trenger til det (NTNU BETA).

Les mer om NTNU DRIVE  her.

 1. Course Number

  SU-ILU
 2. Classes Start

  Åpent, selv-organisert
 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  05:00, ekskludert akademisk tekst
Enroll