Skip to main content

DriveX - et nettkurs i å lage nettkurs


NTNU

Velkommen til DriveX – et nettkurs i å lage nettkurs

Dette kurset vil være tilgjengelig uten underviser etter 2020.

Vil du gjøre din faglige kompetanse tilgjengelig for så mange som mulig? Vil du tilpasse din undervisning til samfunnets behov, og slik bidra til at alle kan utvikle seg på meningsfulle måter? Da er DriveX, et tilbud for deg.

I nettkurset vil du kunne tilegne deg de kunnskapene du trenger for å produsere ditt eget nettkurs på en åpen plattform. I kurset ledes du gjennom hele produksjonsprosessen, fra idé til ferdig nettkurs. Vi deler forskningsinformert kunnskap om digitale læringsdesign og videoproduksjon og vi deler de erfaringene vi har gjort i utviklingen av egne og andre underviseres kurs og emner på nett ved NTNU.

I kurset lærer du om:

  • MOOC og åpen nettkursproduksjon
  • digitale undervisningsdesign og digitalt samarbeid
  • videoproduksjon og multimodale læringsobjekter
  • opplasting av kurs til plattformen (jf. Open edX/FutureLearn)
  • markedsføring av kurs og bruk av data som genereres i plattformen

I nettkurset kan du også delta i diskusjonsforum, hvor du kan finne samarbeidspartnere som er opptatt av det samme som deg.

Hva sier utviklerne av DriveX?

"I dette nettkurset har vi samlet vårt seks-årige forsknings- og utviklingsarbeid med nettkurs og MOOC-produksjon. Underveis i denne læringsprosessen har vi samarbeidet godt med fagmiljø ved NTNU og andre nasjonale og internasjonale universitet. Vi har deltatt på de viktigste konferansene på området og vi har publisert fagfellevurderte artikler, som dokumenterer det arbeidet vi har lagt ned. For en fagdidaktiker som meg, har læringskurven vært bratt, men svært givende!" Inger langseth, prosjektleder NTNU Drive (2016-2021).

"Jeg har selv vært en aktiv bruker av nettkurs i løpet av mine år som student. Å være med i produksjonen av DriveX som studentassistent, har gitt meg innsyn i hva som inngår i utviklingen av et nettkurs. Samtidig ser jeg mulighetene en underviser har til å formidle kunnskap på en variert og spennende måte ved bruk av dette undervisningsformatet." Prosjektdeltaker Sergio Martinez.

Kurset er gratis og åpent for alle. Du kan begynne når som helst og bruke den tiden du ønsker. Kurset har en varighet på 40 timer, men det tar gjerne 6 måneder å utvikle et nettkurs.

Kursbevis

Ved kursslutt kan du få utstedt et kursbevis dersom du har gjennomført en egenvurdering og produsert et nettkurs.

Forkunnskaper

Kurset passer for ansatte i universitets- og høgskolesektoren og alle andre som er interessert i hva undervisning på nett har å by på.

Kursansvarlig

Course Staff Image #1

Inger Langseth

Inger Langseth  er dosent i fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun arbeider spesielt med digitalisering av undervisning og læring og leder NTNUs Program for digitalisering av utdanningsområdet, NTNU Drive.

Om kurstilbyder

NTNU DRIVE

NTNU DRIVE er et program som støtter studenter, undervisere, instituttledere og studieprogramledere som vil utvikle digital kompetanse på flere måter. Vi tilbyr åpne egenproduserte nettbaserte kurs og hjelper undervisere som vil utvikle egne kurs og emner på nett (NTNU MOOC). Vi støtter også fagmiljø som vil utvikle sin digitale kompetanse (NTNU IKU) og legger til rette for at undervisere som vil pilotere nye digitale tjenester, får den støtten de trenger til det (NTNU BETA).

Les mer om programmet NTNU DRIVE (2016-2021)  her.

Enroll