Skip to main content

Eksperter i team - for læringsassistenter


NTNU

Om kurset

Dette kurset er en del av opplæringen for læringsassistenter i Eksperter i team (EiT), et emne for å lære tverrfaglig samarbeid (se introduksjonsvideo til kurset eller les mer på www.ntnu.no/eit). Kurset gir:

 • Innsikt i sentrale teorier og begreper som ligger til grunn for undervisningen i EiT (erfaringslæring, samarbeidslæring og prosjektbasert undervisning)
 • Innsikt i sentrale perspektiv for å forstå grupper.
 • Trene på fasilitering og se konkrete eksempler fra tidligere studentprosjekter
 • Kurset er for tiden kun åpent for de som er ansatt som læringsassistenter i EiT. Er du interessert i å ta et slikt kurs, ta kontakt med fagseksjonen i Eksperter i Team.

  Forhåndskunnskaper

  Ansettelse som læringsassistent

  Kursansvarlig

  Enroll