Skip to main content

Å lede endringsprosesser


NTNU
Enrollment is Closed

Hva du vil lære

Dette kurset handler om utfordringer ved å lede store endringer, slik som en digital transformasjon. Ambisjonen er å gi en oversikt over hva slike endringer innebærer, hvilke teoretiske perspektiver som kan være fruktbare i arbeidet med å planlegge og gjennomføre endringer, og en rekke mer praktiske utfordringer en må løse eller i det minste ta stilling til gjennom en slik prosess.

Først handler det om å forstå hvorfor endringer er nødvendig, og dernest introduserer vi noen modeller som vi vet er godt egnet for å forstå hva endring innebærer. Fokus er på at organisasjoner er komplekse og at de er paradoksale.

I neste seksjon ser vi på ulike typer endringer, om de er proaktive eller reaktive og i hvilken grad endringene er styrbare. Dette følges opp med en kategorisering av endringer der vi ser på strategiske endringer, struktur- og prosess-endringer, kulturelle endringer, endringer på individ og gruppenivå og forretningsmodellendringer.

Endring er vanskelig og vil ofte føre til ulike former for motstand. Vi ser på sosial/psykologisk og systemisk motstand og spør om endring faktisk er mulig?

Når vi har kartlagt utfordringene ser vi på strategier for endring, som kan være toppstyrte eller medarbeiderstyrte/initierte eller en gjennomføres i en kombinasjon av top-down og bottom-up.

Dette danner grunnlag for å kunne arbeide med organisasjonsutvikling og legge til rette for organisasjonslæring før kurset rundes av med refleksjoner om hva lederskap egentlig er, knyttet til makt, tillit og de andre dimensjonene som er behandlet gjennom kurset.

Hvem kan ta dette?

Dette kurset passer for alle som vil lære mer om hvordan organisasjoner fungerer og hva som gjør endring vanskelig. Du trenger ingen spesielle forhåndskunnskaper for å ha utbytte av det.

Kursansvarlig

Course Staff Image #2

Professor Rudi Kirkhaug

Rudi Kirkhaug er dr. philos. og professor ved UIT, Norges arktiske universitet. Han har i mange år ledet endrings- og utviklingsprosesser i skole, næringsliv og forvaltning. Hans forskning omfatter lederskap og organisering av virksomheter som har gjennomgått store endringsprosesser. Kirkhaug er også mye brukt som foredragsholder.

Aktuelle spørsmål

Inngår kurset i noen aktuelle emner?

Dette kurset inngår i emnet "Fintech, muliggjørende teknologier og endring". Emnet er utviklet på masternivå, men det er også mulig å ta eksamen på bachelornivå, avhengig av tidligere kompetanse.

Legg lenke til mer detaljert berskrivelse av emnene her.

Hvor mye tid tar det å gjennomføre?

Kurset er normert til ca 35 timers arbeid totalt, men du kan selv bestemme når du vil arbeide med det og hvor lenge. De som skal ta eksamen i emner dette kurset inngår, må være ferdige med det før eksamensoppgaven leveres inn.