Skip to main content

Digital transformasjon og bærekraft for finanssektoren


NTNU
Enrollment is Closed

Velkommen til «Digital transformasjon og bærekraft»

Det er særlig to temaer våre politikere er spesielt opptatt av for tiden og det er hvordan vi skal greie å skape en digital transformasjon på gode måter og hvordan vi skal håndtere spørsmål om bærekraft, ikke minst i forhold til det en kan kalle "klimautfordringer".

I dette nettkurset ser vi på koblingen mellom noen sentrale utfordringer knyttet til bærekraft og i hvilken grad teknologi kan bidra til å løse problemer som det har vist seg vanskelig å løse politisk. Mange av utfordringene vi står overfor er såkalte "wicked problems", det vil si utfordringer der det ikke nødvendigvis er bare ett riktig svar ... -og hvis politikerne ikke på noen måte er enige om hva som er den beste veien til målene de fleste faktisk er enige om, -kan da ny teknologi være del av løsningene?

For å bidra til gode kunnskapsgrunnlag i analysene av slike spørsmål vil du i dette emnet lære mer om det som er kalt muliggjørende teknologier. Du vil også få en grunnleggende innsikt i hvordan stadig flere tjenester gjøres tilgjengelig gjennom "plattformer" og danner grunnlaget for en plattformøkonomi. Og du vil lære om grunnprinsippene for kunstig intelligens. I et eget kurs vil du få innsikt i blant annet hvordan "dype nevrale nett" bygges opp, slik at du kan forstå mer av mulighetene som skapes med slik teknologi, samt også noen av utfordringene som følger med denne typen endringer.

I dette emnet skal vi studere hva den økte digitaliseringen av samfunnet innebærer, hvilke konsekvenser den har for individer, organisasjoner og på samfunnsnivå. Hvilke utfordringer skaper nye teknologier? Hvilke konsekvenser har teknologier som kunstig intelligens og nye produksjonsteknologier som 3D-print for det norske samfunnet? Hva er det som driver utviklingen? Og hvordan kan ny teknologi bidra til en mer bærekraftig utvikling? Og kan utvikling av teknologi være svaret der politikk ikke virker?

Dette er det siste kurset i en serie på fire korte kurs, som tilsammen utgjør emnet (det heter emne når det er studiepoeng) "Digital transformasjon og bærekraft for finansnæringien" ved NTNU.

Når du har gått gjennom alle kursene vil du kunne mer om ...

  • Nye muliggjørende teknologier som plattformer, kunstig intelligens, 3D-print, blokkjeder, energiteknologier etc.
  • Virkninger av data- og plattformøkonomi på individer, organisasjoner og samfunn
  • Plattformøkonomi og flersidige markeder og konsekvenser for organisering av arbeide
  • Samspillet mellom politikk, teknologiutvikling og bærekraft
  • Det digitale nettsamfunnets politiske økonomi

Fire kurs og ett emne 7,5stp

Dette er et kurs som inngår i emnet «Digital transformasjon og bærekraft for finanssektoren» ved NTNU. Om du er kvalifisert, det vil si har minimum bachelorgrad eller tilsvarende fra før, kan du ta eksamen og søke om å få dette godkjent som del av en mastergrad ved NTNU.

Du må ha fullført fire kurs/moduler for å kunne ta eksamensmodulen. For å ta denne må du også være tatt opp gjennom NTNU videre.

Hvem dette passer for

Dette emnet passer for alle med interesse for hvordan samfunnet endres grunnet utvikling av nye teknologier.

Det vil gjelde deg som er berørt av dette på jobben, som lurer på hva konsekvensene av endringene vil være, som er bekymret for fremtiden, eller optimistisk og vil forstå mer av hva som skjer, hva drivkreftene er, hvor langt vi har kommet og hva det er viktig å være oppmerksom på i den videre utviklingen.

Emnet passer for poliltikere, ansatte i privat og offentlig sektor, for pensjonister og alle andre med interesse for hvordan samfunnet utvikles.

Kursansvarlig