Skip to main content

Digital transformasjon for finanssektoren -introduksjon


NTNU

Om kurset

Gjennom emnet «Fintech, muliggjørende teknologier og endring» vil deltakerne få en gjennomgang av faktorer som påvirker utviklingen både i denne sektoren og i samfunnet for øvrig de nærmeste årene. Dette skal skape bakgrunn for å kunne forstå hvilke utfordringer ulike aktører i næringen står overfor. I tillegg til et oversiktsbilde vil deltakerne lære mer om plattformer, plattformdesign og hva som er spesielt med organisering gjennom plattformer, og hvordan dette fører til det som er kalt «plattformøkonomi».

For å forstå endringer som omfatter både sektoren og dens kunder vil deltakerne også lære om ulike muliggjørende teknologier og hvilke konsekvenser/effekter disse har på utvalgte sektorer i samfunnet

Digital transformasjon handler imidlertid ikke bare om teknologi og plattformøkonomi, men minst like mye om kultur og forståelse for endringsprosesser. Derfor vil deltakerne gjennom dette emnet utvikle innsikt i og forståelse for hvordan teknologi spiller sammen med andre endringer i samfunnet og skaper grunnlag for både nye tjenester og nye forretningsmodeller.

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Course Staff

Course Staff Image #1

Faglig ansvarlig

professor Arne Krokan, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Course Staff Image #2

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Enroll