Skip to main content

Blokkjeder introduksjon


NTNU
Enrollment is Closed

Velkommen til «Blokkjeder og kryptovaluta»

I dette kurset, som utgjør 1,5 studiepoeng og kan inngå i emnet "Digital transformasjon og bærekraft" for finanssektoren ved NTNU, vil du få innsikt i hva blokkjeder er og hvordan de fungerer. Du har kanskje hørt at Bitcoin bruker mye energi, og her vil du også få forklaringen på dette. I tillegg vil du lære om ulike metoder for å verifisere transaksjoner på blokkjeder og om forskjellene mellom åpne og private blokkjeder. Vi vil også gi eksempler på ulike måter blokkjeder brukes på, samt i hvilke situasjoner blokkjeder ikke har spesielle fordeler sammenlignet med mer konvensjoneller måter å lagre data på.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Course Staff