Skip to main content

Digital transformasjon og bærekraft - muliggjørende teknologier


NTNU
Enrollment is Closed

Velkommen til «Muliggjørende teknologier»

I dette kurset, som utgjør 1,5 studiepoeng og kan inngå i emnet "Digital transformasjon og bærekraft" IØ6570 ved NTNU, vil du lære om ulike teknologier som endrer samfunnet. Emnet finnes både på bachelor- og masternivå. Kurset inngår også i emnet SMF6574 - Fintech, muliggjørende teknologier og endring som ett av fire kurs. Først vil du stifte bekjentskap med innledningskapittelet til boken "Det nye digitale Norge", som gir en oversikt over hvordan teknologi endrer ulike deler av samfunnet. Dernest går kurset inn på temaet "digital konkurransekreft", der vi spør hva som skal til for å være konkurransedyktig i fremtidens samfunn. De neste seksjonene handler om "bærekraftig matproduksjon", om hvordan teknologi endrer norsk landbruk og deler av matproduksjonen. Så møter du 3D-print eller additiv produksjon som det egentlig heter. Hva er det og hva brukes det til? Og hva med VR? Hva det er får du også en introduksjon til? Så får du innblikk i både bioteknologi, nanoteknologi og autonome systemer, blant annet selvkjørende biler.

Forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper, men det kan være en fordel å ha gått gjennom introduksjonskurset til "Digital transformasjon og bærekraft".

Course Staff