Skip to main content

Lag undervisningsvideo!


NTNU

Om kurset

Er du nysgjerrig på hvordan du kan utnytte mulighetene video gir for undervisning og læring?

  Da vil dette kurset gi deg oversikt over ulike former av undervisningsvideo og virkemidler du kan benytte for at din undervisningsvideo skal bli en god læringsressurs. 

 Du kan lære om hvordan video kan vekke studentenes engasjement, gi en personlig læringsopplevelse og bidra til en dypere forståelse av lærestoffet, samt forskningsbaserte prinsipper for hva som kjennetegner en god undervisningsvideo. 

I tillegg vil du få en praktisk innføring i hvordan du planlegger og gjennomfører opptak av undervisningsvideo på kontoret, i studio og på location.  

Noe av innholdet i dette kurset overlapper med nettkurset DriveX - et nettkurs om å lage nettkurs, som gir en helhetlig innføring i det å produsere store nettkurs.

Forhåndskunnskaper

For å få fullt utbytte av dette kurset kan det være en fordel å ha et undervisningsprosjekt man jobber med hvor video kan inngå. Ellers er det også mulig å lese gjennom kurset til inspirasjon.

Course Staff

Course Staff Image Andreas Schille

Andreas Schille

Andreas jobber i NTNU Drive og på NTNUs Multimediesenter med produksjon av undervisningsvideoer og andre medieressurser som inngår i nettkurs. Erfaringene dette kurset bygger på er kommet i stand gjennom samarbeid med undervisere som har ønsket å ta i bruk undervisningsvideo i sin undervisning.

 

 Det er flere som har vært med å produsere innhold og hjulpet til med å produsere dette kurset. Disse er Ole Kristen Solbjørg, Inger Langseth, Eirik Wattengård og Jonas Hustad Langset.

Om kurstilbyder

NTNU DRIVE

NTNU DRIVE støtter studenter, undervisere, instituttledere og studieprogramledere som vil utvikle digital kompetanse på flere måter. Vi tilbyr åpne egenproduserte nettbaserte kurs og hjelper undervisere som vil utvikle egne kurs og emner på nett (NTNU MOOC). Vi støtter også fagmiljø som vil utvikle sin digitale kompetanse (NTNU IKU) og legger til rette for at undervisere som vil pilotere nye digitale tjenester, får den støtten de trenger til det (NTNU BETA).

Les mer om NTNU DRIVE  her.

  1. Course Number

    NTNU-SLSDT_2
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    20 timer
Enroll