Skip to main content

Kunnskapsbasert habilitering i kommunen


NTNU

Velkommen til Kunnskapsbasert habilitering i kommunen

Dette er et kurs for deg som jobber med eller er interessert i habilitering.

Kurset er laget for deg som er nyansatt, vikar eller uten fagutdanning. Faglærte med behov for å oppdatere kunnskap, vil også ha nytte av kurset. Det er også aktuelt for alle som er interessert i habilitering - for eksempel pårørende, pasienter, studenter og andre fagpersoner. E-læringen er utviklet som et åpent nettkurs, gratis og tilgjengelig for alle. Du kan jobbe med kurset når du vil, hvor du vil og i ditt eget tempo! Du kan gjerne jobbe sammen med andre. Kurset består av fem tema:

 1. Habilitering
 2. Etikk og verdier
 3. Brukeren i sentrum
 4. Samarbeid
 5. Kunnskap

I kurset lærer du om:

Kurset skal bidra til økt innsikt og forståelse for habilitering, samarbeid, tverrfaglighet og kunnskapsbasert praksis. Refleksjon omkring egen praksis, egen profesjon og egen og andres rolle i samarbeidet vektlegges. Du vil få øving i å tilegne deg og integrere kunnskap fra ulike kilder.

Du kan lære om:

 • habilitering generelt og i kommunen spesielt
 • etikk og verdier
 • hvordan sette brukeren i sentrum
 • samarbeid på tvers av faggrupper og sektorer
 • ulike kunnskapskilder

Du kan få ferdigheter i å:

 • reflektere over praksis
 • bidra til brukermedvirkning
 • samarbeide på tvers av faggrupper og sektorer
 • kunne finne og vurdere ulike typer kunnskap

Hva sier utviklerne av kurset?

"Nå kan du lære mer om habilitering, når du vil, hvor du vil og i ditt eget tempo!"

Beregn 7-14 timer på gjennomføringen av kurset.

Kursbevis

Etter å ha fullført kurset kan du laste ned et kursbevis

Forkunnskaper

Det er ikke behov for noen spesielle forkunnskaper

Kursansvarlig

NTNU har utviklet kurset i samarbeid med Trondheim, Orkland, Volda og Snåsa kommune.

Rannei Sæther, Førsteamanuensis

Regionalt kunnskapssenter for habilitering, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Institutt for psykisk helse, NTNU

rannei.sather@ntnu.no

Om kurstilbyder

Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB)

Les mer om kurstilbyder  her.

Enroll