Skip to main content

RAT6013 Ultralyd av dialysefistler, nyrer og urinveier


NTNU
Enrollment in this course is by invitation only

Om kurset

Dette kurset tilbys leger under spesialisering i nyremedisin / ferdige spesialister. Kursdeltakerne vil få undervisning i grunnleggende ultralydfysikk, med fokus på forståelse av basale prinsipper. Videre vil det bli gitt undervisning i ultralydteknologi; herunder knottologi, innstillinger på apparatet, optimalisering, praktisk bruk av doppler og grunnleggende undersøkelsesteknikk.

Sirkulasjonssystemets oppbygning og funksjon blir gjennomgått, herunder særlige forhold ved fistelanleggelse. Videre skal deltakerne få kjennskap til hvordan AV-fistler anlegges, og hvordan man avdekker og behandler komplikasjoner.

Det vil bli gitt en praktisk innføring i orienterende ultralyd av nyrer og urinveier og prinsippene for enkel vurdering av størrelse og patologi.

Det vil bli lagt vekt på praktiske øvelser og trening ved samlingen, slik at deltakerne på egen hånd kan utføre egentrening som trengs for å få de nødvendige ferdigheter for å kunne utføre enkle ultralydundersøkelser av AV-fistler. Dette for å kunne avgi svar basert på observasjoner ved ultralydundersøkelsen og kunnskap som beskrevet ovenfor.

Hensikten med kurset er å dekke et behov for tilby en formalisert og standardisert utdanning i ultralyd av AV-fistler med fokus på praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap innen ultralyd og hemodynamikk.

Søkere må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmålinger i studietiden, samt sette av tid til praksisøvelser..

Dette skal dere kunne etter fullført kurs; kalt læringsutbytter:
KUNNSKAPER
Etter fullført kurs skal deltageren kunne...
• forklare grunnleggende prinsipper innen ultralydfysikk og bildedannelse
• ta hånd om daglig vedlikehold og ha kjennskap til kvalitetskontroll av ultralydapparatur og –utstyr
• gjøre rede for standardisert bildeframstilling ved ultralydundersøkelse av AV-fistel
• gjøre rede for målemetoder ved ultralydundersøkelser av AV-fistler; herunder diametermål, avstandsmål, dopplerteknikker inkludert hastighetsmålinger
• gjøre rede for teknikk for anleggelse av arteriovenøs (AV) fistel og graft for hemodialyse
• gjøre rede for anatomiske, fysiologiske og hemodynamiske forhold ved AV-fistel

FERDIGHETER
Etter fullført kurs skal deltageren kunne...
• anvende, tilpasse og optimalisere innstillinger på ultralydapparatur og -utstyr
• gjennomføre standard ultralydundersøkelser av AV-fistler på et innføringsnivå
• anvende dopplerteknikker for vurdering av blodstrøm (retning, hastighet, mengde)
• anvende ultralydveiledet kanylering av AV-fistel • beherske klinisk vurdering av AV-fistel
• gjennomføre orienterende ultralyd av native nyrer og urinveier på et innføringsnivå
• gjennomføre orienterende ultralyd av graftnyre for vurdering av størrelse, avløpsforhold og vaskularisering på et innføringsnivå

Krav til kursdeltakelse:

Godkjenning som lege i Norge
I spesialiseringsløp / ferdig spesialist i nyremedisin
Krav om skriftlig praksisavtale med sykehus på hjemstedet
Deltakerne må ha tilgang til ultralydapparat med mulighet for hastighetsmåling
Tillatelse fra avdeling til å gjøre praksisøvelser
Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må i tillegg dokumentere at de fyller de generelle språkkravene i norsk og engelsk

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Ofte stilta spørsmål

Hvilken nettleser fungerer best?

The Open edX plattform fungerer best med oppdaterte versjonr av Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer eller Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.