Skip to main content

Digital undervisningspakke autisme, ADHD og tourettes syndrom


NTNU

Målgruppe for denne undervisningspakken er bachelorstudenter på relevante emner; helsefag (medisin, sykepleie, vernepleie, ergo- og fysioterapi), pedagogikk, psykologi, sosionom, barnevernspedagog og andre relevante utdanninger. Undervisningspakken inneholder ulikt undervisningsmateriell; videoer og litteratur, og oppgaver som studentene kan løse alene eller i grupper om fagansvarlig legger opp til det. Undervisninga er på et grunnleggende nivå, det trengs ingen forkunnskap om diagnosene. Pakken er utviklet med tanke på studenter på bachelornivå, men kan også være relevant å bruke i masterutdanninger som innføring der studentene ikke fra før har grunnkunnskap. Og den kan brukes i fagskoleutdanninger eller andre relevante utdanningstilbud. Selv om målgruppa er studenter, ligger pakken åpent ute for alle andre som er interesserte i å lære mer om nevroutviklingsforstyrrelser. Undervisningsopplegget er på ca. 3 timer, men med mulighet for ytterligere fordypning og drøfting/refleksjon. Les mer og se video om kurset her: https://innsida.ntnu.no/start#/feed/71b2d214-e735-3e74-909b-6f7efd44bd5c/4e8c09a8-9858-33a6-a881-19e3df1bf76a

Enroll