Skip to main content

ABIO Spesialsykepleie


NTNU

Om denne ressursen

Dette er pillotversjonen av en ressurs som skal omhandle en del felles tematikker for master i spesialsykepleie, studieretning anestesi-, barne-, intensiv og operasjonssykepleie. Ressursen er under oppbygning, og inneholder en del innhold som vi pr nå ikke har tillatelse til åbruke til annet enn våre egne studenter. Derfor krever ressursen at du er NTNU-student på dette studieprogrammet. Send en epost til lars.svarthaug@ntnu.no dersom du du er student og ikke har fått tilgang.

Forutsetninger

Ressursen bygger på forkunnskaper fra bachelorutdanning i sykepleie.

Ansvarlige

Course Staff Image #1

Kjersti Natvig Antonsen

Kjersti Natvig Antonsen er universitetslektor ved ISM, NTNU Trondheim, ved master i spesialsykepleie studieretning operasjonssykepleie. Jeg er opptatt av at de tidvis kompliserte naturvitenskapelige og medisinske emner ved NTNUs ABIO-utdanninger presenteres for studentene på forståelig vis og at studentene oppmuntres til å oppdage hvordan kunnskapen kan knyttes til det daglige arbeidet i sin spesialitet- noe jeg synes vi er på god vei til å få til med denne samlingen av ressurser.

Course Staff Image #2

Lars Aune Svarthaug

Lars er anestesisykepleier og universistetslektor ved NTNU i Gjøvik. Han er spesielt interessert i tekniske og digitale løsninger i undervisningen, og brenner for å prøve nye ting. Spesielt har en interesse for å forsøke å gjøre ting som høres vanskelige ut, enkelt å forstå. Han har både deltatt i utformingen av hele ressursen, og står bak noe av det faglige innholdet.

Vanlige spørsmål

Hvilken netteleser er best?

Ressursen fungerer best med Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari. Pr nå er det ingen egen app for mobile enheter, men ressursene kan sees i nettelser, selv om opplevelsen er tilpasset større skjermer.

Se også liste over støttede nettlesere for den mest oppdatert informasjonen.

Er denne ressursen kun for ABIO-studenter ved NTNU?

Ja, på grunn av rettigheter til en del av materialet er denne ressursen i en pilotperiode kun tilgjengelig for inviterte studenter.

Enroll