Skip to main content

DigGiLU Online


NTNU
Enrollment in this course is by invitation only

Velkommen til DigGiLU Online

Dette nettkurset er en del av den digitale kompetansehevingen ved Institutt for Lærerutdanning. Kurset består av online leksjoner og fleksible samlinger underveis.

Hensikten med kurset er at kursdeltakerne, i sin undervisningshverdag ved ILU skal bli enda bedre i stand til å orientere seg, velge ut og bruke det som finnes av muligheter når det gjelder å bruke digitale verktøy i skolen. Det blir lagt vekt på tenking rundt læring og lærerprofesjonens bruk av digitale læremidler.

Hvem er dette kurset for

Kurset tas av ansatte ved Institutt for læreerutdanning for NTNU. Det er meningen at man skal prøve ut i egen praksis noe av det som kurset omhandler.

DigGiLU-veiledere

Kurset veiledes av ansatte ved instituttet