Skip to main content

AmmeE-læring


NTNU

Velkommen til AmmE-læring

Kurset er for helsesykepleier- og jordmorstudenter, samt annet helsepersonell som jobber med spedbarn og deres familier på føde- og barselavdelinger eller i kommunehelsetjenesten. AmmE-læring er et gratis, fleksibelt nettkurs med varierte læringsaktiviteter. Hensikten er å gi opplæring i ammeveiledning, gjennom kvalitetssikret kunnskap om amming og morsmelk. AmmE-læring gjennomgår det teoretiske kunnskapsgrunnlaget som ansatte ved Mor-barn-vennlige sykehus og Ammekyndige helsestasjoner trenger. Målet er at mødre får ammeveiledning av god kvalitet, slik at flere barn får morsmelk i tråd med helsefaglige råd.


Slik får du tilgang til kurset.


Du må først registrere deg som bruker med et eget valgt brukernavn og passord. Bruk "Register" oppe i høyre hjørne. Bruker du mobil? Du finner "Register" i menyen oppe i venstre hjørne.
VIKTIG! Du vil motta en e-post fra no-reply@digit.ntnu.no, med lenke for å bekrefte eposten din. Det er viktig at du klikker på bekreftelseslenken før du nå starter kurset! Du får ikke til å logge inn i kurset igjen før du gjør dette. Sjekk søppelpost om du ikke finner e-posten. Om du ikke finner denne eposten, er det mest sannsynlig på grunn av begrensninger satt av dine lokale IT-systemer. Da anbefaler vi at du lager ny bruker med privat epostadresse.

Kursansvarlige

Ann-Magrit#1

Ann-Magrit Lona

Seniorrådgiver, helsesykepleier, IBCLC
avdeling for barne- og ungdomshelse
Helsedirektoratet

Helsesykepleier, IBCLC
Trondheim kommune
Anne #2

Anne Bærug

Forsker, ernæringsfysiolog, ph.d.
avdeling for barne- og ungdomshelse
Helsedirektoratet
Beate Fossum Løland

Beate Fossum Løland

Seniorrådgiver, lege, dr.med.
Område for helsetjenester
Folkehelseinstituttet

Enroll