Skip to main content

Praktisk talt plast


NTNU

Velkommen til «Praktisk talt plast»

Norsk havbruksnæring er en betydelig forbruker av plast, og fiskeri og oppdrett står for 46% av den identifiserbare marine plastforurensingen i Norge. En del av dette utstyret kommer på avveie og blir til plastsøppel i havet. Hvis det blir håndtert og behandlet riktig kan denne plasten nesten alltid resirkuleres og bli til andre ting. I dette kurset vil vi se nærmere på plast som brukes i havbruksnæringen, hvordan vi kan hindre at plast kommer på avveie, og hvordan brukt utstyr av plast kan resirkuleres.

Dette kurset er for deg som: 

  • Arbeider som røkter eller ansatt på et oppdrettsanlegg. 
  • Jobber i servicenæringen og håndterer andres oppdrettsutstyr.  
  • Er lokal leder for folk som jobber på anlegg.  
  • Bare har en interesse av å lære mer om god plasthåndtering og hvorfor det er så viktig.

Forkunnskaper

Ingen spesifikke forkunnskaper er nødvendig får å gjennomføre kurset.

  1. Course Number

    Gratis nettkurs i god plasthåndtering for havbruksnæringen
  2. Classes Start

Enroll