Skip to main content

Seksjon 1

(Folio). "Dette fikser du, enkelt.". from https://folio.no/.

               

Aanestad, M. (2017) Margunn Aanestad IKT i organisasjoner: II som «heterogeneous installed base». 

               

Asbjørn Rolstadås, A. K., Per Morten Schiefloe, Gunnar Sand, Lars Thomas Dyrhaug (2019). "Det nye digitale Norge."

               

Behnam Tabrizi, E. L., Kirk Girard, and Vernon Irvin (2019). "Digital Transformation Is Not About Technology ".

               

Folio. "Stift et AS selv." from https://folio.no/stifte-as.

               

Gundersen, M. (2020) Når mobilen blir fienden. 

               

Hanseth, O. (2010). "From Systems and Tools to Networks and Infrastructures-from Design to Cultivation: Towards a Design Theory of Information Infrastructures."

               

Kirkhaug, R. (2018). "Kommunekonferanse politikk og plan."

               

Kolbjørnsrud, V. (2019). "Hvordan designe smidige og smarte organisasjoner."

               

Krokan, A. (2022). "Arnes webinar om Digital transformasjon."

               

Microsoft "Hva er mellomvare?".

               

Nelson, R. (2016). "Pokémon GO Hit 50 Million Downloads in Record Time, Now at More Than 75 Million Worldwide."

               

Nilsen, J. (2022). "Nå kommer batterifagskolene. Slik blir tilbudet."

               

NIO "Skap drømmejobben din med NIO som Business Analyst Lead! ."

               

Norge, F. (2020). "Å skape jobber er jobb nummer 1."

               

Palumbo, A. (2018) Fortnite Has Surpassed Minecraft in YouTube Viewership and Its Revenue Keeps Soaring. 

               

Partiet, A. Vi leverer på 100-dagersplanen! 

               

Regjeringen (2021) Meld. St. 14 (2020–2021). 

               

Rubenstein, J. (2021) How Facebook Customer Feedback Score Affects Your CPM. 

               

Valmot, O. R. (2013) Så smart blir boligen. 

               

ZoBell, S. (2018). "Why Digital Transformations Fail: Closing The $900 Billion Hole In Enterprise Strategy."

               

Seksjon 3

Lundby, K. (2019). "«Arbeiderkollektivet» står seg."

               

Lysgaard, S. (1961). "Arbeider kollektivet."

               

Zewe, A. (2022). "A tool for predicting the future."

               

Seksjon 4

Gervase R. Bushe, G. H. C. (2007). "Group Development and Team Effectiveness: Using Cognitive Representations to Measure Group Development and Predict Task Performance and Group Viability."

    

Kontochristos, I. L. (2021). "Endringsprosessene - det er helt essensielt å forankre oppover, til siden og hos kritisk masse i organisasjonen."

    

Ovans, A. (2015). "What Is a Business Model? ."

    

Vissgren, J. (2016). "Troen på det (u)mulige."

    

Seksjon 5

Anne Bjørg Nyseter, S. R. H., Bård Are Bjørnstad (2009). "Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?".

    

Jacobsen, D. I. (1998). "Motstand mot forandring, eller: 10 gode grunner til at du ikke klarer å endre en organisasjon."

    

LO "Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet."