Skip to main content

AmmE-læring


NTNU

Velkommen til AmmE-læring

Kurset er for helsesykepleier- og jordmorstudenter, samt helsepersonell som jobber med spedbarn og deres familier på føde- og barselavdelinger eller i kommunehelsetjenesten. AmmE-læring er et gratis, fleksibelt nettkurs med varierte læringsaktiviteter. Hensikten er å gi opplæring i ammeveiledning, gjennom kvalitetssikret kunnskap om amming og morsmelk. AmmE-læring gjennomgår det teoretiske kunnskapsgrunnlaget som ansatte ved Mor-barn-vennlige sykehus og Ammekyndige helsestasjoner trenger. Målet er at mødre får ammeveiledning av god kvalitet, slik at flere barn får morsmelk i tråd med helsefaglige råd.


Slik får du tilgang til kurset.


Du må først registrere deg som bruker med et eget valgt brukernavn og passord. Bruk "Register" oppe i høyre hjørne. Bruker du mobil? Du finner "Register" i menyen oppe i venstre hjørne.
VIKTIG! Du vil motta en e-post fra no-reply@digit.ntnu.no, med lenke for å bekrefte eposten din. Det er viktig at du klikker på bekreftelseslenken før du nå starter kurset! Du får ikke til å logge inn i kurset igjen før du gjør dette. Sjekk søppelpost om du ikke finner e-posten. Om du ikke finner denne eposten, er det mest sannsynlig på grunn av begrensninger satt av dine lokale IT-systemer. Da anbefaler vi at du lager ny bruker med privat epostadresse.

Kursansvarlige

Ann-Magrit#1

Ann-Magrit Lona

Seniorrådgiver, helsesykepleier, IBCLC
Enhet for amming, Område for helsetjenester
Folkehelseinstituttet

Helsesykepleier, IBCLC
Trondheim kommune
Anne #2

Anne Bærug

Forsker, ernæringsfysiolog, ph.d.
Enhet for amming, Område for helsetjenester
Folkehelseinstituttet
Mette Ness Hansen

Mette Ness Hansen

Seniorrådgiver, jordmor, ammeveileder
Enhet for amming, Område for helsetjenester
Folkehelseinstituttet
Beate Fossum Løland

Beate Fossum Løland

Seniorrådgiver, lege, dr.med.
Enhet for amming, Område for helsetjenester
Folkehelseinstituttet

Enroll