Skip to main content

Videotilbakemelding


NTNU
Enrollment is Closed

Velkommen til nettkurs i videotilbakemelding

Kurset gir deg en innføring i hvordan du kan gi studentene tilbakemelding på arbeidet deres ved hjelp av video. Erfarne undervisere deler sine erfaringer med deg, og du får hjelp til å lære hvordan du kan gjøre opptak av skjermen på din egen datamaskin.

Kursansvarlig

Dag Atle Lysne

Dag Atle Lysne

Dag Atle Lysne er førsteamanuensis i biologi og naturfagdidaktikk ved NTNU med en dr.scient. grad i økologi fra Universitetet i Tromsø. Han har også flere års erfaring fra grunnskolen og barnehage. Fra 2009 til 2013 ledet han NTNU Kompetanse i skolen som organiserer NTNUs tilbud inn mot det statlige systemet for videreutdanning av lærere. Deretter var han leder for Program for lærerutdanning (PLU) frem til instituttet opphørte ved utgangen av 2016. Fra 2017 har han arbeidet med digitalisering av utdanninger ved NTNU.

Om kurstilbyder

NTNU DRIVE

NTNU DRIVE støtter studenter, undervisere, instituttledere og studieprogramledere som vil utvikle digitale kompetanser på flere måter. Vi tilbyr helt og delvis nettbaserte kurs og utviklingsstøtte gjennom NTNU IKU. Vi gir teknisk-pedagogisk støtte til produksjon av nettbaserte kurs og emner gjennom NTNU MOOC. Vi hjelper undervisere som vil pilotere nye digitale tjenester gjennom NTNU BETA.

Ler mer om NTNU DRIVE  her.

Del med venner og familie!