Skip to main content

UNI Informasjonskompetanse


NTNU
Enrollment is Closed

Velkommen til nettkurs i informasjonskompetanse

Internett gir deg nesten ubegrenset tilgang på informasjon uavhengig av tid og sted. Problemet er at mengden av upålitelige opplysninger stadig øker. Det er et stort antall folk som bevisst sprer usannheter og som samtidig gjør sitt beste for å fremstå troverdig. Vi har for eksempel fått både falske nyheter og alternative fakta de senere årene. Det er derfor viktig at vi alle lærer oss å bedømme originalitet og pålitelighet knyttet til informasjon og kilder på Internett, og at vi kjenner noen av de triksene og metodene folk bruker for å prøve å villede oss. I kurset kan du lære om: informasjonsinnhenting på nettet i undervisning og læring, filterbobler og ekkokammere, “fake news”, alternative fakta og konspirasjoner, og betydningen dette har for kvalitet i læringsprosesser. Du kan også tilegne deg ferdigheter i å søke og finne pålitelig informasjon på nettet og lære om hvordan du kan bruke dette i egen undervisning og læring. I kurset arbeider du med konkrete eksempler og forskningsbaserte, teoretiske tilnærminger, og du møter andre interesserte deltakere som du kan diskutere og utveksle erfaringer med. Kurset er gratis og åpent for alle. Du kan begynne når som helst og bruke den tiden du ønsker. Kurset har en varighet på 20 timer. Ved kursslutt kan du få utstedt et kursbevis dersom du har gjennomført og bestått alle arbeidskravene.

I kurset kan du tilegne deg ferdigheter i å søke, finne og vurdere informasjon på nett. Du vil også lære hvordan du kan avdekke og forholde deg til fake news osv.

Forkunnskaper

Kurset passer for ansatte i UH-sektoren og alle andre som er interessert i å styrke kvaliteten i opplæringen ved bruk av nettbasert informasjon.

Kursansvarlig

Dag Atle Lysne

Dag Atle Lysne

Dag Atle Lysne er førsteamanuensis i biologi og naturfagdidaktikk ved NTNU med en dr.scient. grad i økologi fra Universitetet i Tromsø. Han har også flere års erfaring fra grunnskolen og barnehage. Fra 2009 til 2013 ledet han NTNU Kompetanse i skolen som organiserer NTNUs tilbud inn mot det statlige systemet for videreutdanning av lærere. Deretter var han leder for Program for lærerutdanning (PLU) frem til instituttet opphørte ved utgangen av 2016. Fra 2017 har han arbeidet med digitalisering av utdanninger ved NTNU.

Om kurstilbyder

NTNU DRIVE

NTNU DRIVE støtter studenter, undervisere, instituttledere og studieprogramledere som vil utvikle digitale kompetanser på flere måter. Vi tilbyr helt og delvis nettbaserte kurs og utviklingsstøtte gjennom NTNU IKU. Vi gir teknisk-pedagogisk støtte til produksjon av nettbaserte kurs og emner gjennom NTNU MOOC. Vi hjelper undervisere som vil pilotere nye digitale tjenester gjennom NTNU BETA.

Ler mer om NTNU DRIVE  her.

Del med venner og familie!