linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Skip to main content

UNI Samskriving for læring


NTNU
Enrollment is Closed

Velkommen til nettkurs i Samskriving for læring

I dette kurset kan du lære om hvordan samskriving kan utnyttes på varierte måter i undervisning og læring. Du kan også lære om hvordan teknologiutviklingen har ført med seg nye læringsformer og muligheter for samarbeid.

Kurset gir deg økt kompetanse i å legge til rette for at studentene dine får utbytte av mulighetene samskriving gir i egen læring, samtidig som de tilegner seg samhandlingskompetanse som de vil ha nytte av i arbeidslivet. Kompetansen du kan tilegne deg gjennom kurset vil også være nyttig i egen samskriving og samhandling.

I kurset lærer du om:

 • hvordan utviklingen av internettet har endret måten vi samhandler, arbeider og lærer på
 • samskriving for læring
 • ulike pedagogiske tilnærminger til samskriving i arbeids- og læringsprosesser.
 • å utnytte samskriving som læringsform i ulike undervisningskontekster.

Du vil lære gjennom både konkrete eksempler og forskningsbaserte, teoretiske tilnærminger, og du vil få mulighet til å prøve ut samskriving i egen undervisning eller i eget arbeid. I kurset møter du andre interesserte deltakere som du kan diskutere og utveksle erfaringer med.

Kurset er gratis og åpent for alle. Du kan begynne når som helst og bruke den tiden du ønsker. Kurset har en varighet på 20 timer. Du kan få utstedt et kursbevis dersom du har gjennomført og bestått alle arbeidskravene.

Forkunnskaper

Kurset passer for ansatte i UH-sektoren og alle andre som er interessert i digitalt samarbeid og læring.

Kursansvarlig

Ole K. Solbjørg

Ole K. Solbjørg

Ole Kristen Solbjørg er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Han har blant annet bakgrunn som leder for Læringssenteret ved NTNU, rektors stab for utdanning og Faggruppe for kvalitetsutvikling. Han arbeider nå med digitalisering av undervisning og læring som del av NTNUs program for digitalisering av utdanningsområdet, NTNU Drive.

Om kurstilbyder

NTNU DRIVE

NTNU DRIVE støtter studenter, undervisere, instituttledere og studieprogramledere som vil utvikle digital kompetanse på flere måter. Vi tilbyr åpne egenproduserte nettbaserte kurs og hjelper undervisere som vil utvikle egne kurs og emner på nett (NTNU MOOC). Vi støtter også fagmiljø som vil utvikle sin digitale kompetanse (NTNU IKU) og legger til rette for at undervisere som vil pilotere nye digitale tjenester, får den støtten de trenger til det (NTNU BETA).

Ler mer om NTNU DRIVE her.

 1. Course Number

  MOOC003
 2. Classes Start

  Åpent, selv-organisert
 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  20 timer