Skip to main content

Taushetsplikt


NTNU
Enrollment is Closed

Taushetsplikt

Har du tenkt over at du som helsepersonell har taushetsplikt? I dette kurset kan du lære om helsepersonells taushetsplikt og hvordan du kan overholde denne. Taushetsplikten er ikke absolutt, den har en del unntak som også gjennomgås i kurset. Målet er at du skal få kjennskap til og kunne være trygg i håndteringen av taushetsplikt i din yrkesutøvelse som helsepersonell.

I kurset lærer du derfor om: - Helsepersonells taushetsplikt - Samarbeid og utveksling av informasjon - Opplysningsplikt

  1. Course Number

    MH2001-T
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    Del 1 : 3 timer