linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx
Skip to main content

Digital transformasjon og bærekraft - Del 3


NTNU

Velkommen til «Digital transformasjon og bærekraft - kunstig intelligens (KI)»

Innholdet i dette kurset kommer fra University of Helsinki, som lagde et kurs beregnet på “alle i Finland” som ønsker eller trenger å få en grunnleggende innsikt i hva KI er. Kurset “elementsofai” er oversatt til Norsk ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Instituttet har godkjent at kurset blir brukt i denne sammenhengen. Dette er for tiden den eneste måten å få godkjent fullført kurs på som studiepoeng, og dette kurset gir 1,5 stp som del av emnet “Digital transformasjon og bærekraft”. I Finland og i Sverige gir dette 2 stp på universitetene, men det er det altså ikke åpnet for på generelt grunnlag i Norge.

I denne gjennomføringen vil du møte 6 seksjoner som tilsvarer de 6 modulene i elementsofai. Du får en kort introduksjon til hver seksjon, så arbeider du med denne seksjonen på elementsofai-siden. Der gjør du også oppgavene som er den el av dette kurset.

Du vil finne igjen de samme oppgavene i hver av de 6 seksjonene på denne plattformen også, og du må gjenta svarene fra de originale oppgavene her for å få kurset godkjent. For å få kurset godkjent som del av emnet "Digital transformasjon og bærekraft" må du ha svart riktig på minst halvparten av oppgavene i det originale kurset.

I tillegg til de originale oppgavene vil du finne litt ekstramateriale i hver av seksjonene, samt en avslutningseksjon der du blir bedt om å reflektere litt over hva utviklingen som du har fått litt innblikk i kan komme til å bety.

I dette emnet skal vi studere hva den økte digitaliseringen av samfunnet innebærer, hvilke konsekvenser den har for individer, organisasjoner og på samfunnsnivå. Hvilke utfordringer skaper nye teknologier? Hvilke konsekvenser har teknologier som kunstig intelligens og nye produksjonsteknologier som 3D-print for det norske samfunnet? Hva er det som driver utviklingen? Og hvordan kan ny teknologi bidra til en mer bærekraftig utvikling? Og kan utvikling av teknologi være svaret der politikk ikke virker?

Dette er det tredje kurset i en serie på fem korte kurs, som tilsammen utgjør emnet (det heter emne når det er studiepoeng) "Digital transformasjon og bærekraft" ved NTNU.

Når du har gått gjennom alle kursene skal du kunne mer om ...

  • Nye muliggjørende teknologier som plattformer, kunstig intelligens, 3D-print, blokkjeder, energiteknologier etc.
  • Virkninger av data- og plattformøkonomi på individer, organisasjoner og samfunn
  • Plattformøkonomi og flersidige markeder og konsekvenser for organisering av arbeide
  • Samspillet mellom politikk, teknologiutvikling og bærekraft
  • Det digitale nettsamfunnets politiske økonomi

Fem kurs og ett emne 7,5stp

Dette er altså det tredje kurset som inngår i emnet «Digital transformasjon og bærekraft» ved NTNU. Om du er kvalifisert, det vil si har minimum bachelorgrad eller tilsvarende fra før, kan du ta eksamen og søke om å få dette godkjent som del av en mastergrad ved NTNU.

Du må ha fullført fire kurs/moduler for å kunne ta eksamensmodulen. For å ta denne må du også være tatt opp gjennom NTNU videre. Det kan du søke om her. Du finner litt mer informasjon om opplegget her. Dette er introduksjonskurset og de fire neste kursene vil bli tilgjengelig etter hvert som de utvikles. Målet er at første eksamen skal kunne gjennomføres i løpet av oktober 2020.

Hvem dette passer for

Dette emnet passer for alle med interesse for hvordan samfunnet endres grunnet utvikling av nye teknologier.

Det vil gjelde deg som er berørt av dette på jobben, som lurer på hva konsekvensene av endringene vil være, som er bekymret for fremtiden, eller optimistisk og vil forstå mer av hva som skjer, hva drivkreftene er, hvor langt vi har kommet og hva det er viktig å være oppmerksom på i den videre utviklingen.

Emnet passer for poliltikere, ansatte i privat og offentlig sektor, for pensjonister og alle andre med interesse for hvordan samfunnet utvikles.

Kursansvarlig

Kursnummer IØT 6570

Klasse starter 16. mai, åpent selvorganiser

Klasse slutter 31. desember 2020

Beregnet antall timer: 35 timer

Tilsvarer 1,5 studiepoeng

Pris: Gratis

Enroll