Skip to main content

Digital transformasjon og bærekraft - Del 3


NTNU

Velkommen til kurs i kunstig intelligens (KI)»

Innholdet i dette kurset kommer fra University of Helsinki, som lagde et kurs beregnet på “alle i Finland” som ønsker eller trenger å få en grunnleggende innsikt i hva KI er. Kurset “elementsofai” er oversatt til Norsk ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Instituttet har godkjent at kurset blir brukt i denne sammenhengen. Dette er for tiden den eneste måten å få godkjent fullført kurs på som studiepoeng, og dette kurset gir 1,5 stp som del av emnet “Digital transformasjon og bærekraft”. I Finland og i Sverige gir dette 2 stp på universitetene, men det er det altså ikke åpnet for på generelt grunnlag i Norge.

I denne gjennomføringen vil du møte 6 seksjoner som tilsvarer de 6 modulene i elementsofai. Du får en kort introduksjon til hver seksjon, så arbeider du med denne seksjonen på elementsofai-siden. Der gjør du også oppgavene som er den el av dette kurset.

Du vil finne igjen de samme oppgavene i hver av de 6 seksjonene på denne plattformen også, og du må gjenta svarene fra de originale oppgavene her for å få kurset godkjent. For å få kurset godkjent som del av emnet "Digital transformasjon og bærekraft" må du ha svart riktig på minst halvparten av oppgavene i det originale kurset.

I tillegg til de originale oppgavene vil du finne litt ekstramateriale i hver av seksjonene, samt en avslutningseksjon der du blir bedt om å reflektere litt over hva utviklingen som du har fått litt innblikk i kan komme til å bety.

p

NB

Hvem dette passer for

Dette emnet passer for alle med interesse for hvordan samfunnet endres grunnet utvikling av nye teknologier.

Det vil gjelde deg som er berørt av dette på jobben, som lurer på hva konsekvensene av endringene vil være, som er bekymret for fremtiden, eller optimistisk og vil forstå mer av hva som skjer, hva drivkreftene er, hvor langt vi har kommet og hva det er viktig å være oppmerksom på i den videre utviklingen.

Emnet passer for poliltikere, ansatte i privat og offentlig sektor, for pensjonister og alle andre med interesse for hvordan samfunnet utvikles.

Kursansvarlig

Beregnet antall timer: 35 timer

Tilsvarer 1,5 studiepoeng

Pris: Gratis

Enroll