Skip to main content

Introduksjonskurs iEndNote


NTNU

Om dette kurset

Skal du skrive en oppgave eller en vitenskapelig tekst? Da må du bygge på eksisterende kunnskap, og henvise til relevante kilder. Korrekt kildebruk viser at du har satt deg inn i emnet, og at du anerkjenner arbeidet til andre forfattere. God dokumentasjon av kilder sørger også for at leseren kan finne kildene som ditt arbeid bygger på.

Det kan være utfordrende å holde oversikt over alle kilder det er aktuelt å bruke i en oppgave eller tekst. Det kan dessuten være krevende å oppgi kilder på korrekt vis, siden det er mange formelle krav til utforming av henvisninger og referanseliste.

I dette kurset lærer du hvordan du kan bruke et digitalt verktøy for å samle og holde orden på kilder (referanser). Du lærer også hvordan du enkelt kan sette inn henvisninger og referanseliste i en oppgave eller tekst på korrekt måte. Verktøyet som blir benyttet i kurset er EndNote.

Kurset passer for dem som ikke har brukt EndNote tidligere eller for dem som har behov for repetisjon.

Det er ingen krav til forkunnskaper for å ta kurset, men grunnleggende kjennskap til Word kan komme godt med.

VIKTIG

Hvis du er student ved NTNU skal du logge inn med din FEIDE-bruker. Klikk Sign in øverst i høyre hjørne og velg Sign in with FEIDE.

Hvis du er ny student ved NTNU anbefaler vi deg å vente med å logge deg inn til du har fått brukernavn og passord til NTNUs IT-systemer (din FEIDE-bruker).

NB! Er du ikke student med FEIDE-bruker må du registrere deg som bruker. Det gjør du ved å klikke på "Register" øverst til høyre på siden.

Kursansvarlige

Dette kurset er opprinnelig utviklet ved Universitetsbiblioteket – UIT Norges arktiske universitet. NTNU Universitetsbiblioteket takker de kursansvarlige ved UIT for tillatelse til gjenbruk av innhold. Denne versjonen av kurset er bearbeidet ved NTNU Universitetsbiblioteket. Den har nye video-presentasjoner og er tilrettelagt for studenter og ansatte ved NTNU.

Enroll