Skip to main content

Digital transformasjon og bærekraft - plattformøkonomi


NTNU

Velkommen til «Digital transformasjon og bærekraft - plattformøkonomi»

Dette er ett av fire kurs som kan inngå i emnet «Digital transformasjon og bærekraft» 7,5 stp NTNU.

Du må ha fullført fire kurs/moduler for å kunne ta eksamensmodulen. For å ta denne må du også være tatt opp gjennom NTNU videre. Det kan du søke om her og du finner litt mer informasjon om opplegget her.

Det anbefales at du har gjennomført introduksjonskurset først, og det finner du her.

I dette kurset ser vi nærmere på fenomenet plattformer, plattformorganisering og plattformøkonomi. Innholdet i kurset bygger for det meste på utdrag fra boken «Deling plattform tillit» av Arne Krokan.

Kurset inngår også i emnet SMF6574 - Fintech, muliggjørende teknologier og endring

Det viktigste læringsmålet dette kurset skal bidra til er å skape en forståelse av hvordan nye plattformer endrer måter vi organiserer arbeide på, betingelser for økonomisk verdiskaping og samhandling, samt hvilke konsekvenser denne utviklingen har på ulike nivåer i samfunnet, både for oss som individer, for organisasjoner og på makronivå.

Når du har gått gjennom alle kursene vil du ha ...

  • -en grunnleggende forståelse av hvordan samspillet mellom samfunns- og teknologiutvikling kan bidra til mer bærekraftige løsninger på ulike områder i samfunnet
  • -god innsikt i hva drivkreftene i digital omstilling av samfunnet er, samt hvordan disse drivkreftene virker i samspill med hverandre
  • god forståelse av hvilke konsekvenser utviklingen av muliggjørende teknologier har for utviklingen i ulike sektorer i samfunnet, spesielt med tanke på verdiskaping.
  • innsikt i hva slags kompetanser en trenger for å kunne være en proaktiv aktør i det digitale nettsamfunnet

Tema som inngår i dette kurset:

  • Virkninger av dataøkonomi og digital økonomi på individer, organisasjoner og samfunn
  • Plattformøkonomi og flersidige markeder
  • Plattformøkonomiens konsekvenser for arbeidstakere og organisering
  • Samspill politikk, teknologiutvikling og bærekraft
  • Det digitale nettsamfunnets politiske økonomi

Hvem dette passer for

Dette emnet passer for alle med interesse for hvordan samfunnet endres grunnet utvikling av nye teknologier.

Det vil gjelde deg som er berørt av dette på jobben, som lurer på hva konsekvensene av endringene vil være, som er bekymret for fremtiden, eller optimistisk og vil forstå mer av hva som skjer, hva drivkreftene er, hvor langt vi har kommet og hva det er viktig å være oppmerksom på i den videre utviklingen.

Emnet passer for poliltikere, ansatte i privat og offentlig sektor, for pensjonister og alle andre med interesse for hvordan samfunnet utvikles.

Kursansvarlig

Kursnummer IØT 6570

Klasse starter 20. april, åpent selvorganiser

Klasse slutter 31. desember 2020

Estimert effort: 35 timer

Tilsvarer 1,5 studiepoeng

Pris: Gratis

Enroll